Klikk på tallene for å lese mer.

Treplanting gir håp

Vi har valgt å plante trær i land som dyrker kaffe. I tillegg til miljøgevinsten gir treplantingen arbeidsplasser og bidrar dermed til økonomisk utvikling i en region med mange bønder uten økonomiske ressurser. I illustrasjonen over kan du lese om noe av det som treplanting bidrar til.

Trærne tar opp og binder karbondioksid fra atmosfæren, noe som er til fordel for klimaet.
Mer næringsrik jord ettersom enkelte treslag beriker jorden med nitrogen, som er et livsviktig næringsstoff for alle planter.
Fordelaktig for det biologiske mangfoldet og økosystemer (planter og dyr).
Trærne binder jordsmonnet og hindrer dermed jordskred og flom i regnperioder samtidig som vannet bevares i bakken i tørkeperioder.
Trær og skog gir lavere og mer stabile temperaturer og har positiv innvirkning på mikroklimaet.
Det blir avvirket mindre skog i området ettersom prosjektet gjør mange småbrukere selvforsynt med ved.
Trærne gir deltakende småbrukere inntekt i form av bl.a. tømmer, ved, honning og frukt.
Prosjektet reduserer fattigdom og gir høyere levestandard.
Prosjektet bygger opp kapasitet og kunnskap i lokalsamfunnet og hos enkeltpersoner slik at de kan takle sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.
Flere gründere og økt næringsvirksomhet, blant annet gjennom etablering av planteskoler.
Det blir mulig å installere effektive komfyrer som sparer ved og gir bedre inneklima og bedre helse.