100 % klimakompensert kaffe

I 2011 valgte Arvid Nordquist å samarbeide med organisasjonen Taking Root for å plante trær i Nicaragua. Trærne binder karbondioksid og kompenserer for de utslippene som vår kaffeproduksjon medfører. Vi importerer en stor del av våre bønner fra Nicaragua, og gjennom treplantingen kan vi gi noe tilbake til landet og innbyggerne. For å se at innsatsen gir resultater og fører til noe positivt på lang sikt, besøker vi jevnlig områdene med treplanting og treffer bøndene og Taking Root. Fordi du drikker kaffe fra Arvid Nordquist, bidrar du til et bedre klima og bedre leveforhold for flere nicaraguanske bønder og deres familier.Bonden Carlos

Carlos Emilio Martinez bor med kona Miriam i Santa Rosa, der de aler opp kveg og tar hånd om familiens jordbruk. De gikk med i prosjektet i 2014 sammen med andre småbrukere i området. Sammen med innleide arbeidere fra området har familien klart å gjenreise skogen på en del av eiendommen.

I likhet med mange andre småbrukere mener Carlos at prosjektet har en svært positiv innvirkning både på familien hans og på lokalsamfunnet. Prosjektet sørger for en økonomisk stabilitet, øker verdien av eiendommen og bidrar til å dekke en del av familiens utgifter, særlig i økonomisk vanskelige tider.

Carlos håper også at prosjektet vil pågå lenge, og at andre småbrukere får mulighet til å plante trær på eiendommen sin i fremtiden. Han ser at prosjektet har bidradd med store fordeler for småbrukere som ham selv, for lokalsamfunnet og ikke minst for miljøet.